BCM – Waarom / Waarvoor?

Business Continuity Management (BCM) vergroot de bedrijfszekerheid van uw organisatie.

Zie wat Continuïteitsplanning of BCM u kan opleveren en niet alleen indien u te maken krijgt met een (financiële, klimaat en/of vertrouwens)crisis, dan wel een calamiteit!

De ISO 22301 wordt hierbij gehanteerd om uw organisatie bedrijfszeker(der) te maken en te houden in geval van zware tijden/ calamiteiten. Ook stelt deze standaard in goede tijden de organisatie in staat de (primaire) bedrijfsprocessen efficiënter te laten functioneren.

Veerkracht is de kunst om mee te deinen op de golven van verandering om tegenslagen (marktverandering, verstoring, calamiteit of crisis) te boven te komen en zelfs te zien als groeimogelijkheden. U kunt met continuïteitsplanning sneller/beter acteren, zodat uw organisatie binnen een acceptabele tijd (weer) goed door kan.