Diensten BCM

CATREAL.COM levert allerlei B2B-diensten, waaronder trainingen, advies en oefeningen op het gebied van BCM (continuïteitsplanning).

De trainingen worden gegeven in dagdelen, waarin een praktische uitleg wordt gegeven op het gebied van continuïteitsplanning ofwel BCM. Dit maakt dat het vrij snel inzetbaar is in de eigen organisatie.

Het advies bestaat voornamelijk uit het ondersteunen bij het opstellen/ schrijven van continuïteitsplannen. Voor de ISO22301 zelf te implementeren (zonder consultancy) adviseren wij de volgende site: advisera.com – 27001academy

Voor de oefeningen worden op maat scenario’s geschreven die de organisatie in staat stellen in een veilige omgeving te oefenen met continuïteitsrisico’s.

Deze OTO-activiteiten worden momenteel aan zorgprofessionals gegeven en in zorginstellingen, waaronder het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Neem contact met ons op, indien u de white-paper Eenheid in Verscheidenheid wilt ontvangen. Hierin wordt o.a. vermeld hoe BCM in het Martini Ziekenhuis wordt geïmplementeerd hand in hand met Risicomanagement en Informatiebeveiliging.