Wat is het probleem?

PROBLEEM – Herken je als ondernemer dat je pas succesvol kunt zijn als je een probleem weet op te lossen voor een klant? Hoe sneller je het probleem (vakkundig) voor de klant oplost, hoe meer geld je daarvoor kunt vragen.

Wat nu als je als ondernemer een dienst aanbiedt die niet direct het probleem oplost, maar deze voorkomt of kan voorkomen? Dan staat de klant daar niet direct voor open, tenzij het niets of nauwelijks iets kost. Of toch wel?

Een voorbeeld: veel zzp’ers of zelfstandig professionals werken hard en maken vele uren. Daarmee kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien en werken ze aan hun expertstatus. Dan gaan ze (coaches en trainers) op een keer op zondag lekker sporten en van het ene op het andere moment breken ze door een abrupte actie hun been. Enfin, zeker zes weken uit de running….

Omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremie (mooi woord voor galgje) te hoog is, hebben ze die niet afgesloten. Ze krijgen zo gedurende die periode geen inkomsten. Ja, natuurlijk is een deel vanuit thuis te doen. Echter het leeuwendeel dient (als coach/ trainer) op locatie plaats te vinden. Dat brengt immers het geld in het laadje. ‘Had ik maar’, hoor je dan die ondernemer verzuchten. Veel zp’ers hebben geen financiële of geen grote financiële buffer om deze klap op te vangen. Is dat een risico dat bij het ondernemen hoort? Tot hoever ga je dan in het nemen van risico’s?

OPLOSSING – Continuïteitsplanning geeft daarin inzicht. Het geeft de mogelijkheid om als zich een continuïteitsprobleem (risico) voordoet dit adequaat het hoofd te bieden. Een voorwaarde is wel dat je, voordat het probleem zich voordoet, er over nagedacht hebt oftewel een scenario hebt gemaakt. Wat als….?

Dus als we teruggaan naar het voorbeeld. Wat kun je doen om de financiële impact van de uitval te verkleinen? Zorg dat één van je eerdere trainingen is opgenomen. Stel deze dan vervolgens via mail of een via en abonnementensite (tegen een vergoeding) beschikbaar. Deze mogelijkheid kan je ook nog eens passief inkomen opleveren, doordat je het ook aan anderen dan de getroffen cursisten kunt aanbieden.

Je kunt ook afspraken maken met een concullega dat hij of zij de training overneemt en jullie daarin een financiële verdeling overeenkomen. Dit geeft naar de klant toe een teken van professionaliteit, toch?

Legio oplossingen voor legio problemen (ICT, personeel, techniek, etc.). Bedenk dat een calamiteit pas een ramp wordt, als je niet voorbereid bent. Maak voordat het een probleem wordt een strijdplan hoe, wat en wanneer te gaan acteren in geval dat een relevant scenario zich voordoet.

Ondernemers zijn inventief en flexibel. Ze vinden in problemen hun uitdaging. Echter vindt jouw klant dat ook? Die willen toch geen problemen, maar toch ten alle tijde oplossingen?