Plots gebeurde het!

Storytelling

STORYTELLING – Is een machtig instrument om jouw boodschap over te brengen. Door daarbij ook gebruik te maken van beelden zorg je ervoor dat de toehoorders en/of lezers worden meegenomen in een verhaal. Jouw verhaal. Het wordt echt, ze kunnen het voor zich zien, gaan er over nadenken…

Met zo’n verhaal kunnen mensen in actie worden gebracht. Dit doe ik ook wanneer ik een scenario schrijf voor een crisisoefening. Met name het ‘wat als-scenario’ (What-if) komt daarin naar voren. Dit scenario moet zo worden geschreven dat de deelnemers aan de oefening zich erin kunnen herkennen en zich er zo bij betrokken voelen.

Hierbij put ik verhaallijnen uit waar gebeurd onheil in relatie tot organisaties vooral binnen Nederland. Vaak hoef ik daar niet lang naar te zoeken: Vodafone (brand, uitval stroom), staking schoonmakers (uitval leverancier van schoonmaakdiensten), Post NL (door reorganisatie leverantie-afspraken niet meer na kunnen komen), de zorg (gebrek aan menskracht), enzovoort, enzovoort. En als ik dan een script heb geschreven, dan blijkt de praktijk soms nog erger uit te pakken dan beschreven.

Een voorbeeld: voor een zorginstelling creëerde ik het gegeven dat de liften voor langere tijd uit zouden vallen als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. In zo’n werkomgeving is dat erg lastig, omdat er veel met bedden gereden moet worden naar de diverse verdiepingen in het gebouw. Het kost zo veel inspanning om de patiënten te verplaatsen, zowel in tijd als in mankracht. Van de instelling kreeg ik terug dat dát niet zou kunnen gebeuren! Alles was immers goed geregeld in huis én met de leverancier.
Ik kwam drie dagen later in de zorginstelling en wat was er gebeurd? Precies, ALLE liften lagen er voor langere tijd uit!

Crisisoefeningen gaan altijd over zaken die niet of minder goed voor te stellen zijn. Gelukkig maar, want we willen zo min mogelijk crisis. Toch? Alhoewel… aan ontwikkeling gaat vaak een crisis vooraf. Iets wat je eerst niet zag, zie je (logischerwijs)na bijvoorbeeld een crisis/calamiteit wel. Nu hoeven we natuurlijk niet alle crises zelf mee te maken, maar we kunnen er wel van leren.
Daarom kijk ik veel disastermovies of twitter ik over calamiteiten. Wat hebben ze gedaan om uit de crisis te komen? Dat kan alleen maar veerkracht opleveren. Gebleken is dat organisaties die eerder hebben nagedacht hebben over bijvoorbeeld continuïteitscenario’s dat die een overlevingspercentage hebben van 80%. Ook particulieren kunnen hun zelfredzaamheid vergroten door hier al over na te denken en dit niet aan andere partijen, zoals de overheid over te laten.