Voor wie?

CATREAL.COM is expert in het creëren van DUURZAME & BETEKENISVOLLE relaties waarbij de WAARDE van jouw CONNECTIE wordt omgezet in VEERKRACHT en GROEI te realiseren.

Waarin ligt voor jou de VEERKRACHT?

Geld, invloed, impact, likes, vertrouwen (trust), groei, liefde(volle) relatie, enzovoort. Winst kan op vele vlakken worden behaald. Het belangrijkste is dat je het potentieel benut die in een connectie c.q. relatie zit. Dit leidt uiteindelijk tot een transformationele relatie waarbij de klant/ cliënt/ (business) partner, jij én de omgeving (wereld) voordeel van hebben. Door het hebben van goede, ondersteunende en duurzame relaties ontstaat: veerkracht.

CATREAL.COM heeft hiervoor tools ontwikkeld die veerkrachtverhogend werken: integraal crisisbeheersingsplan (voor bedrijven), S.C.R.I.P.T.® voor individuen en in samenwerking met BANKCODE.COM een vernuftig tool voor betere communicatie (in relaties én sales). En we ontwikkelen steeds meer op dit gebied. Blijf ons volgen.

Voor wie?

Voor mensen en (kleine) organisaties die (meer) veerkracht in hun leven, relaties, werk en/of organisatie willen creëren. Dan wel dat ze deze veerkracht willen behouden en niet meer willen verliezen. Ondernemend, gedreven, innovatief willen werken en oog hebben en houden voor de onderlinge relaties. We kunnen én willen het niet alleen doen. Samen werken en verbinden is een kernwaarde. Voor jou ook?

Op onze waardevolle, duurzame connectie en op jouw veerkracht!

Erik van Arkel & Nick Schaart
C
oaching, Advies & Training van fictie naar REALiteit