Missie & Visie

We helpen jouw relaties voor jou te laten werken en om te zetten in veerkracht!

Wij streven naar een wereld die veerkrachtig is. Een wereld waarin mensen, families, gemeenschappen en organisaties in staat zijn om mee te deinen op de golven van veranderingen en om tegenslagen boven te komen en zelfs te zien als groeimogelijkheden.

In onze visie draait het daarbij om relaties. Mensen met een sterk ontwikkelde  veerkracht hebben geleerd op een positieve manier met zichzelf en anderen om te gaan. Daardoor ontwikkelen zij meerdere gezonde relaties die het hen mogelijk maken ook in crisistijden terug te kunnen vallen op een bemoedigend netwerk. Relaties maken hen dus ook veerkrachtiger, zowel als individu maar ook in hun familie, gemeenschappen en organisaties.

Als je investeert in relaties met de ander dan ben je in staat om jouw impact bij anderen te vergroten en anderen te helpen om hun veerkrachtiger te maken.

Wij willen zoveel mogelijk mensen helpen om hen veerkrachtiger te maken door te investeren in hun relaties, daarom trainen en coachen we mensen direct en indirect. Indirect omdat mensen die hun veerkracht willen ontwikkelen een beroep doen op coaches. Coaches willen de wereld beter maken door hun kennis, expertise en ervaring te delen met hun cliënten.

Relaties met impact

Daarom willen wij ook werken met coaches, trainers en andere mensenwerkers die impact willen hebben. Coaches die anders kijken naar hun wereld, anders denken, hun eigenwijze hebben en buiten gebaande paden treden. Coaches die een nalatenschap willen creëren en buiten gebaande paden en een groter bereik zoeken, dieper contact, zakelijk en prive.

CATREAL.COM wil bijdragen aan een vredelievende, vriendelijkere wereld waarin mensen met connectie en compassie – duurzaam &  veerkrachtig – kunnen samenleven. 

CATREAL.COM

Veerkracht is meedeinen op de golven van verandering om tegenslagen te boven te komen en zelfs te zien als groeimogelijkheden.

Niets is onmogelijk!