Wat is het probleem?

PROBLEEM – Herken je als ondernemer dat je pas succesvol kunt zijn als je een probleem weet op te lossen voor een klant? Hoe sneller je het probleem (vakkundig) voor de klant oplost, hoe meer geld je daarvoor kunt vragen.

Wat nu als je als ondernemer een dienst aanbiedt die niet direct het probleem oplost, maar deze voorkomt of kan voorkomen? Dan staat de klant daar niet direct voor open, tenzij het niets of nauwelijks iets kost. Of toch wel?

Een voorbeeld: veel zzp’ers of zelfstandig professionals werken hard en maken vele uren. Daarmee kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien en werken ze aan hun expertstatus. Dan gaan ze (coaches en trainers) op een keer op zondag lekker sporten en van het ene op het andere moment breken ze door een abrupte actie hun been. Enfin, zeker zes weken uit de running….

Omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremie (mooi woord voor galgje) te hoog is, hebben ze die niet afgesloten. Ze krijgen zo gedurende die periode geen inkomsten. Ja, natuurlijk is een deel vanuit thuis te doen. Echter het leeuwendeel dient (als coach/ trainer) op locatie plaats te vinden. Dat brengt immers het geld in het laadje. ‘Had ik maar’, hoor je dan die ondernemer verzuchten. Veel zp’ers hebben geen financiële of geen grote financiële buffer om deze klap op te vangen. Is dat een risico dat bij het ondernemen hoort? Tot hoever ga je dan in het nemen van risico’s?

OPLOSSING – Continuïteitsplanning geeft daarin inzicht. Het geeft de mogelijkheid om als zich een continuïteitsprobleem (risico) voordoet dit adequaat het hoofd te bieden. Een voorwaarde is wel dat je, voordat het probleem zich voordoet, er over nagedacht hebt oftewel een scenario hebt gemaakt. Wat als….?

Dus als we teruggaan naar het voorbeeld. Wat kun je doen om de financiële impact van de uitval te verkleinen? Zorg dat één van je eerdere trainingen is opgenomen. Stel deze dan vervolgens via mail of een via en abonnementensite (tegen een vergoeding) beschikbaar. Deze mogelijkheid kan je ook nog eens passief inkomen opleveren, doordat je het ook aan anderen dan de getroffen cursisten kunt aanbieden.

Je kunt ook afspraken maken met een concullega dat hij of zij de training overneemt en jullie daarin een financiële verdeling overeenkomen. Dit geeft naar de klant toe een teken van professionaliteit, toch?

Legio oplossingen voor legio problemen (ICT, personeel, techniek, etc.). Bedenk dat een calamiteit pas een ramp wordt, als je niet voorbereid bent. Maak voordat het een probleem wordt een strijdplan hoe, wat en wanneer te gaan acteren in geval dat een relevant scenario zich voordoet.

Ondernemers zijn inventief en flexibel. Ze vinden in problemen hun uitdaging. Echter vindt jouw klant dat ook? Die willen toch geen problemen, maar toch ten alle tijde oplossingen?


 

Plots gebeurde het!

Storytelling

STORYTELLING – Is een machtig instrument om jouw boodschap over te brengen. Door daarbij ook gebruik te maken van beelden zorg je ervoor dat de toehoorders en/of lezers worden meegenomen in een verhaal. Jouw verhaal. Het wordt echt, ze kunnen het voor zich zien, gaan er over nadenken…

Met zo’n verhaal kunnen mensen in actie worden gebracht. Dit doe ik ook wanneer ik een scenario schrijf voor een crisisoefening. Met name het ‘wat als-scenario’ (What-if) komt daarin naar voren. Dit scenario moet zo worden geschreven dat de deelnemers aan de oefening zich erin kunnen herkennen en zich er zo bij betrokken voelen.

Hierbij put ik verhaallijnen uit waar gebeurd onheil in relatie tot organisaties vooral binnen Nederland. Vaak hoef ik daar niet lang naar te zoeken: Vodafone (brand, uitval stroom), staking schoonmakers (uitval leverancier van schoonmaakdiensten), Post NL (door reorganisatie leverantie-afspraken niet meer na kunnen komen), de zorg (gebrek aan menskracht), enzovoort, enzovoort. En als ik dan een script heb geschreven, dan blijkt de praktijk soms nog erger uit te pakken dan beschreven.

Een voorbeeld: voor een zorginstelling creëerde ik het gegeven dat de liften voor langere tijd uit zouden vallen als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. In zo’n werkomgeving is dat erg lastig, omdat er veel met bedden gereden moet worden naar de diverse verdiepingen in het gebouw. Het kost zo veel inspanning om de patiënten te verplaatsen, zowel in tijd als in mankracht. Van de instelling kreeg ik terug dat dát niet zou kunnen gebeuren! Alles was immers goed geregeld in huis én met de leverancier.
Ik kwam drie dagen later in de zorginstelling en wat was er gebeurd? Precies, ALLE liften lagen er voor langere tijd uit!

Crisisoefeningen gaan altijd over zaken die niet of minder goed voor te stellen zijn. Gelukkig maar, want we willen zo min mogelijk crisis. Toch? Alhoewel… aan ontwikkeling gaat vaak een crisis vooraf. Iets wat je eerst niet zag, zie je (logischerwijs)na bijvoorbeeld een crisis/calamiteit wel. Nu hoeven we natuurlijk niet alle crises zelf mee te maken, maar we kunnen er wel van leren.
Daarom kijk ik veel disastermovies of twitter ik over calamiteiten. Wat hebben ze gedaan om uit de crisis te komen? Dat kan alleen maar veerkracht opleveren. Gebleken is dat organisaties die eerder hebben nagedacht hebben over bijvoorbeeld continuïteitscenario’s dat die een overlevingspercentage hebben van 80%. Ook particulieren kunnen hun zelfredzaamheid vergroten door hier al over na te denken en dit niet aan andere partijen, zoals de overheid over te laten.