Groeien, geven en genieten…

Terwijl jij door een proces van transformatie gaat,
meer je hart gaat volgen, je gevoelens er laat zijn,
onderzoekt voor jezelf waar het in je leven om draait,
stappen onderneemt die goed voor je voelen,
kan het zijn dat er mensen in je omgeving stil blijven staan,
vast blijven zitten in verhalen uit het verleden, bang zijn om
verandering toe te laten en vast blijven houden aan patronen
en beperkende gedachten en overtuigingen.

Je kunt deze mensen een rem laten zijn op je ontwikkeling,
je kunt je schuldig voelen doordat je voelt dat je verandert
en graag wil dat ze met je mee gaan.
Toch heeft iedereen een vrije wil om te kiezen voor zijn
eigen leven.

Vooral in het begin is het lastig omdat er botsingen kunnen
ontstaan en je van binnen voelt dat je er liever in harmonie
met elkaar wilt uitkomen. Jij gunt de ander de verandering
omdat je merkt dat het jou veel brengt.

Het wordt je steeds duidelijker dat roddelen, oordelen en
veroordelen je geen goed gevoel opleveren, net zo min
als het bespreken van alle ellende in de wereld laat staan
het benoemen van dat wat je irriteert aan de ander of wat
je graag ziet veranderen bij de ander.

Je transformatieproces gaat over jou, en zodra er iets
binnenin jou verandert, verandert er ook iets in de wereld
om je heen. Het zal je steeds duidelijker worden dat dit
proces zo werkt, dat je de wereld vorm geeft vanuit je
binnenwereld en dat je niets bij de ander kunt veranderen
wanneer zijn of haar binnenwereld er niet bij betrokken is.

Onvoorwaardelijk van iemand houden betekent niet
dat je de ander veroordeelt omdat hij of zij niet mee gaat
op jouw pad. Onvoorwaardelijk van iemand houden betekent
liefde voor iemand blijven voelen terwijl je merkt dat je
relatie nieuwe vormen kan en mag aannemen.
Soms is de opdracht die je samen had volbracht en mag
je opnieuw bepalen of je samen verder gaat of dat het toch
beter is om apart verder te gaan.

Daar heb je moed en vertrouwen voor nodig.
En soms betekent dat, dat je moet vechten voor je vrijheid,
maar wanneer jij luistert naar je hart, naar je innerlijke stem
en resoluut met liefde durft uit te spreken naar de ander
wat jouw waarheid is, waar jouw verlangen ligt kan het niet
anders dat je binnenkomt in de binnenwereld van de ander.

– Lichtflits –

Groeien, geven en genieten is het motto bij CATREAL.Academy.
Leren, bijdragen en dat met plezier kunnen doen is het streven.
Veerkracht voor jou en jouw omgeving bereiken en behouden.
Waardoor je te allen tijde krachtig door kunt gaan zoals jij dat (vooraf) bepaalt.

Erik en Nick


 

7 Scenes van Succes

Hoe hoog score jij..?

Op de schaal van 1 tot en met 10 in al deze gebieden?

Ben je bijvoorbeeld succesvol in je werk en heb je een geweldige carriere?
Of denk je qua lichaam nog wel wat gezonder te kunnen leven en dan ook wat af te vallen?
Welke scenes maak jij tot een succes?

CATREAL.COM streeft naar het creëren van transformationele relaties, d.w.z. verbindingen maken waar alle betrokkenen van groeien, door gevoed worden en als betekenisvol ervaren. Daarvoor is het van belang eerst jezelf ook te (leren) kennen. In welke scenes scoor jij lager dan een 6 en wil je nog (gaan) groeien?

CATREAL.COM is een connected company en leeft daarom met je mee. We willen jou graag ondersteunen in het bereiken van jouw doelen. Door te inspireren, te motiveren maar ook door te confronteren. Steeds met vanuit het oogpunt jou te laten groeien (privé en/of zakelijk). Daar groeien wij, Erik en Nick van CATREAL.COM, ook erg van.

Aan de hand van S.C.R.I.P.T.® kun jij jouw droom, doel, visie waarmaken!


 

Wat is het probleem?

PROBLEEM – Herken je als ondernemer dat je pas succesvol kunt zijn als je een probleem weet op te lossen voor een klant? Hoe sneller je het probleem (vakkundig) voor de klant oplost, hoe meer geld je daarvoor kunt vragen.

Wat nu als je als ondernemer een dienst aanbiedt die niet direct het probleem oplost, maar deze voorkomt of kan voorkomen? Dan staat de klant daar niet direct voor open, tenzij het niets of nauwelijks iets kost. Of toch wel?

Een voorbeeld: veel zzp’ers of zelfstandig professionals werken hard en maken vele uren. Daarmee kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien en werken ze aan hun expertstatus. Dan gaan ze (coaches en trainers) op een keer op zondag lekker sporten en van het ene op het andere moment breken ze door een abrupte actie hun been. Enfin, zeker zes weken uit de running….

Omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremie (mooi woord voor galgje) te hoog is, hebben ze die niet afgesloten. Ze krijgen zo gedurende die periode geen inkomsten. Ja, natuurlijk is een deel vanuit thuis te doen. Echter het leeuwendeel dient (als coach/ trainer) op locatie plaats te vinden. Dat brengt immers het geld in het laadje. ‘Had ik maar’, hoor je dan die ondernemer verzuchten. Veel zp’ers hebben geen financiële of geen grote financiële buffer om deze klap op te vangen. Is dat een risico dat bij het ondernemen hoort? Tot hoever ga je dan in het nemen van risico’s?

OPLOSSING – Continuïteitsplanning geeft daarin inzicht. Het geeft de mogelijkheid om als zich een continuïteitsprobleem (risico) voordoet dit adequaat het hoofd te bieden. Een voorwaarde is wel dat je, voordat het probleem zich voordoet, er over nagedacht hebt oftewel een scenario hebt gemaakt. Wat als….?

Dus als we teruggaan naar het voorbeeld. Wat kun je doen om de financiële impact van de uitval te verkleinen? Zorg dat één van je eerdere trainingen is opgenomen. Stel deze dan vervolgens via mail of een via en abonnementensite (tegen een vergoeding) beschikbaar. Deze mogelijkheid kan je ook nog eens passief inkomen opleveren, doordat je het ook aan anderen dan de getroffen cursisten kunt aanbieden.

Je kunt ook afspraken maken met een concullega dat hij of zij de training overneemt en jullie daarin een financiële verdeling overeenkomen. Dit geeft naar de klant toe een teken van professionaliteit, toch?

Legio oplossingen voor legio problemen (ICT, personeel, techniek, etc.). Bedenk dat een calamiteit pas een ramp wordt, als je niet voorbereid bent. Maak voordat het een probleem wordt een strijdplan hoe, wat en wanneer te gaan acteren in geval dat een relevant scenario zich voordoet.

Ondernemers zijn inventief en flexibel. Ze vinden in problemen hun uitdaging. Echter vindt jouw klant dat ook? Die willen toch geen problemen, maar toch ten alle tijde oplossingen?


 

Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus

Deze quote komt uit het boek Yes, een crisis van Marc Lammers (voormalig dameshockeycoach). Menigeen zou het boek vanwege de titel links laten liggen, maar op inhoud spreekt het erg aan. Er wordt een parallel getrokken tussen het dameshockeyteam en organisaties (met name bedrijven). Het team maakt een crisis door na het ‘verlies’ van het goud in 2004. Hoe ze in Beijing uiteindelijk Olympisch kampioen werden in 2008, wordt pakkend in het boek beschreven. Ze hadden een afwijkend, maar goed onderbouwd, plan en zo overwonnen ze de crisis en hun concurrenten.

In China (hoe toepasselijk) bestaat het woord crisis uit twee tekens. Het eerste teken staat voor het begrip gevaar en het tweede voor kans. In zijn boek beschrijft hij een aantal kansen. Hieronder staan er tien opgesomd. Tevens wordt uitgelegd wat er mee wordt bedoeld en wordt er een link gelegd met continuïteitsplanning.

Kans 1: Koester de rust van een crisis

Organisaties die tijdens een crisis minder werk hebben, zouden eigenlijk blij moeten zijn. Ze krijgen nu de tijd zichzelf beter te maken.

Wat zijn nu de kritische processen en moeten doorgaan om de organisatie te laten voortbestaan? Wie heeft de kritische kennis en kunde om deze vervolgens over te kunnen dragen.

Kans 2: Wijk af van je normale pad

Een crisis vergt nieuwe inzichten. Die krijg je niet in oude omstandigheden.

Bepaal welke scenario’s jouw organisatie kunnen raken en bedenk hoe de veerkracht van jouw organisatie gegarandeerd wordt. Zorg niet alleen voor financiële flexibiliteit.

Kans 3: Focus op het proces, niet op het resultaat

Zorg dat het proces klopt. Dan volgt het resultaat vanzelf.

Weet wat er binnen je organisatie gebeurt en stel waar nodig regelmatig bij. Continuïteitsplanning is ook een proces en heeft voor ogen de veerkracht van de organisatie na een crisis of calamiteit te behouden.

Kans 4: Zet je prestatie af tegen de concurrentie

Als je het minder slecht doet dan je concurrent tijdens de crisis, dan is de crisis al een stuk overzichtelijker.

Continuïteitsplanning hoeft niet veel geld te kosten en kan zelfs geld opleveren. Voorbeeld: ABN-AMRO kantoor in USA werd door brand getroffen. Na drie weken was men weer up and running en dat leverde nieuwe klanten op. Het kantoor had hiermee een (meer) betrouwbaar en solide imago opgebouwd.

Kans 5: Blijf vernieuwen, zoek het niet dichtbij

Vernieuwen kost geen energie, geen geld. Geld volgt goede ideeën, niet andersom.

Continuïteitsplanning kan aanzetten tot vernieuwing. Door het bepalen van de kritische processen(afhankelijkheden) komt men tot nieuwe inzichten. Voorbeeld: samenwerking met een organisatie uit een andere branche (Philips en DE).

Kans 6: 50 x 2 procent is ook 100%

Lijst van vijftig punten, die ieder voor twee procent verbetering van het proces kunnen zorgen.

Hoe kun je de veerkracht van een organisatie verbeteren? Beetje bij beetje, maar wel planmatig.

Kans 7: Meet wat je weten wilt

In een crisis moet je je niet neerleggen bij een gebrek aan informatie. Doe het wetenschappelijk verantwoord.

In een continuïteitsplan neem je alle relevante informatie (binnen en buiten de organisatie) op die relevant kan zijn bij het optreden van een crisis of een calamiteit (kritische processen, benodigde middelen, gegevens crisisteam, actiepatronen). Maak deze ook ten alle tijden beschikbaar.

Kans 8: Gun mensen inspraak

Betrokkenheid geeft motivatie en medeverantwoordelijkheid, inspraak kan leiden tot nieuwe inzichten of oplossingen voor de crisis. Stel wel een grens aan inspraak.

Laat de mensen meedenken in de continuïteitsmaatregelen. Zij kennen de werkvloer het beste en kunnen aangeven wat belangrijk is voor de organisatie om te behouden tijdens en na een crisis en/of calamiteit.

Kans 9: Laat je coachen als coach

Anderen kunnen je overzicht bieden.

Tijdens een crisis wordt meestal een crisisteam geïnstalleerd. Zij hebben ondersteuning (adviseurs en experts) nodig om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.

Kans 10: Bepaal waar je zit in de crisis

Check dat regelmatig, want dan weet je ook wat je moet doen om er uit te komen.

Zit je in de chaos-, consolidatie of nazorgfase? Neem de benodigde acties daarbij op in je plan.

Continuïteitsplanning laat je niet alleen nadenken over het voorkomen, verminderen en/of accepteren van risico’s. Het verbetert ook de processen binnen jouw organisatie. Door deze onder de loep te nemen en maatregelen waar nodig te nemen, zal de veerkracht van jouw organisatie (ZZP, MKB, overheden, non-profit en profit) gegarandeerd toenemen.
Zorg voor een (gedegen, creatief, innovatief, gedurfd, eigen) plan en je wordt geheid een winnaar!