10 tips om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen

 Denk er over na vóór dat een ramp je treft!

1.       Kijk naar je (bedrijfs) kritische processen (waarde-creërend);

2.       Hoe lang kun je zonder dit proces (maximaal toelaatbare uitvalsduur);

3.       Wat voor middelen heb je nodig om op een door jou bepaald niveau te kunnen doordraaien:

·         Mensen/ kennis;

·         Nutsvoorzieningen;

·         Producten en/of diensten van andere leveranciers;

·         Vervoer (auto);

·         Etc;

4.       Kun je deze producten ook (direct) krijgen als je ze nodig hebt? Kortom bepaal van wie je afhankelijk bent en kijk of je door middel van een contract, SLA of afspraak deze bij nood kunt krijgen. Maak je niet afhankelijk van één leverancier;

5.       Met wie moet je communiceren als de ramp je treft:

·         Klanten;

·         Partners;

·         Verzekeringsmaatschappij;

·         Leveranciers;

·         Stakeholders;

6.      Ga een samenwerkingsverband aan met mensen die je in geval van discontinuïteit kunnen ondersteunen.  Inventariseer in ieder geval je relaties en bepaal wie en wanneer je deze nodig kunt hebben bij een ramp;

7.       Zorg dat je alle informatie beschikbaar hebt, als het nodig hebt (maximaal toelaatbaar dataverlies). Maak kopieën van (digitale) data en bewaar deze op een veilige en in moeilijke omstandigheden bereikbare plaats.

8.       Bedenk wat je gaat doen als je door een ramp getroffen wordt (scenario: wateroverlast, brand, uitval nutsvoorziening). Welke acties neem je?

9.       Doe eens gek en oefen het eens…..

10.   Zet de puntjes op de ï en update dit plan minimaal eens per jaar……

Kortom: doe een gevolgenanalyse, neem maatregelen en handel ernaar.

·         Werkplek;

·         ICT (telefoon, laptop);