Vrijdag de 13e en jouw continuïteit


Vrijdag de dertiende wordt als een ongelukkige dag beschouwd, wegens de combinatie van vrijdag en dertien.

Verklaringen

Een van de verklaringen is dat vrijdag de dag is waarop Jezus werd gekruisigd, een ongeluksdag dus. Het getal 13 is volgens deze theorie gebaseerd op het aantal aanwezigen tijdens het Laatste Avondmaal, namelijk 13. Een tweede verklaring is te vinden bij 13 oktober 1307. Op deze vrijdag de 13e werd Jacques de Molay, de laatste officiële grootmeester van de Orde van Tempeliers, samen met zestig andere tempeliers, gearresteerd in Parijs. Uit dit feit is de mythe ontstaan dat De Molay vlak voor zijn dood een vloek over de machthebbers had uitgesproken. De arrestaties en de vervloeking zouden tot de angst voor vrijdag de dertiende bijgedragen hebben. Ten slotte wordt ook wel gesteld dat vrijdag de 13e is afgeleid van een Noorse sage over de kwaadaardige god Loki die als niet-uitgenodigde, dertiende gast, op het feest komt en de aarde in rouw dompelt.

Omdat de Gregoriaanse kalender een 400-jarige cyclus heeft met een geheel aantal weken, is het niet mogelijk dat precies 1 op de 7 maanden een vrijdag de dertiende heeft. Het is zelfs waarschijnlijker dat de dertiende vaker een vrijdag is dan welke andere dag van de week ook. Een 400-jarige cyclus bestaat uit 4800 maanden, dus de 13e van een maand komt 4800 keer voor. De verdeling van de dagen voor de 13e van een maand is als volgt:

 • maandag ( 685 of 14.27% ),
 • dinsdag ( 685 of 14.27% ),
 • woensdag ( 687 of 14.31% ),
 • donderdag ( 684 of 14.25% ),
 • vrijdag ( 688 of 14.34% ),
 • zaterdag ( 684 of 14.25% ),
 • zondag ( 687 of 14.31% ).

Een groot nadeel van vrijdag de 13e is de invloed van het bijgeloof van miljoenen mensen op de economie. Zo verzuimen in de Verenigde Staten opvallend veel mensen hun werk en worden zakelijke transacties uitgesteld. Ook hebben veel gebouwen geen 13e verdieping waardoor liften moeten worden aangepast (bron: Wikipedia).

BCM

Hiermee is de link naar (Business) Continuïteitsmanagement gelegd. Op vrijdag de 13e loopt een bedrijf namelijk een groter risico om met een onderbreking van processen te maken te krijgen dan op een andere dag. Wat als het grootste deel van de medewerkers van jouw organisatie op deze dag niet op het werk verschijnt? Hoe kan het bedrijf dan doorgaan en is de continuïteit gewaarborgd?

Dit lijkt natuurlijk fictie, maar we worden steeds meer geconfronteerd met risico’s die de continuïteit van jouw organisatie, leveranciers en klanten bedreigen. Ze zijn divers van aard en nemen exponentieel in omvang toe. Denk daarbij aan traditionele rampen, zoals natuurrampen, pandemie, brand en diefstal, maar ook aan het optreden van andere dimensies van bedreiging. Criminaliteit, fysiek en (cyber) terrorisme, bestuurlijke crises, sabotage, diefstal of verlies van informatie en lekken binnen organisaties komen steeds meer voor en worden breed in de media uitgemeten. Ongeacht de aard en oorzaak van de verstoring of crisis, de gevolgen hebben grote impact en kunnen desastreus van aard zijn.

Dus bereid je voor en zeker voor vrijdag de 13e!

P.S.

Nick is geboren op de 13e en we kunnen zeggen dat er zich op deze dag vele calamiteiten/ crises hebben voorgedaan: aanslag op paus Johannes Paulus II, Enschede ramp, aankondiging pandemie, brand TU Delft, enzovoort. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hi in dit vak terecht is gekomen. Laatst kwam hij in bezit van een Engelse sleutelhanger waarop wordt verklaard hoe mensen die op 13/5 zijn geboren nu werkelijk zijn. Trek zelf je conclusie: ‘people born on this day can handle any emergencies’.


 

Groeien, geven en genieten…

Terwijl jij door een proces van transformatie gaat,
meer je hart gaat volgen, je gevoelens er laat zijn,
onderzoekt voor jezelf waar het in je leven om draait,
stappen onderneemt die goed voor je voelen,
kan het zijn dat er mensen in je omgeving stil blijven staan,
vast blijven zitten in verhalen uit het verleden, bang zijn om
verandering toe te laten en vast blijven houden aan patronen
en beperkende gedachten en overtuigingen.

Je kunt deze mensen een rem laten zijn op je ontwikkeling,
je kunt je schuldig voelen doordat je voelt dat je verandert
en graag wil dat ze met je mee gaan.
Toch heeft iedereen een vrije wil om te kiezen voor zijn
eigen leven.

Vooral in het begin is het lastig omdat er botsingen kunnen
ontstaan en je van binnen voelt dat je er liever in harmonie
met elkaar wilt uitkomen. Jij gunt de ander de verandering
omdat je merkt dat het jou veel brengt.

Het wordt je steeds duidelijker dat roddelen, oordelen en
veroordelen je geen goed gevoel opleveren, net zo min
als het bespreken van alle ellende in de wereld laat staan
het benoemen van dat wat je irriteert aan de ander of wat
je graag ziet veranderen bij de ander.

Je transformatieproces gaat over jou, en zodra er iets
binnenin jou verandert, verandert er ook iets in de wereld
om je heen. Het zal je steeds duidelijker worden dat dit
proces zo werkt, dat je de wereld vorm geeft vanuit je
binnenwereld en dat je niets bij de ander kunt veranderen
wanneer zijn of haar binnenwereld er niet bij betrokken is.

Onvoorwaardelijk van iemand houden betekent niet
dat je de ander veroordeelt omdat hij of zij niet mee gaat
op jouw pad. Onvoorwaardelijk van iemand houden betekent
liefde voor iemand blijven voelen terwijl je merkt dat je
relatie nieuwe vormen kan en mag aannemen.
Soms is de opdracht die je samen had volbracht en mag
je opnieuw bepalen of je samen verder gaat of dat het toch
beter is om apart verder te gaan.

Daar heb je moed en vertrouwen voor nodig.
En soms betekent dat, dat je moet vechten voor je vrijheid,
maar wanneer jij luistert naar je hart, naar je innerlijke stem
en resoluut met liefde durft uit te spreken naar de ander
wat jouw waarheid is, waar jouw verlangen ligt kan het niet
anders dat je binnenkomt in de binnenwereld van de ander.

– Lichtflits –

Groeien, geven en genieten is het motto bij CATREAL.Academy.
Leren, bijdragen en dat met plezier kunnen doen is het streven.
Veerkracht voor jou en jouw omgeving bereiken en behouden.
Waardoor je te allen tijde krachtig door kunt gaan zoals jij dat (vooraf) bepaalt.

Erik en Nick


 

7 Scenes van Succes

Hoe hoog score jij..?

Op de schaal van 1 tot en met 10 in al deze gebieden?

Ben je bijvoorbeeld succesvol in je werk en heb je een geweldige carriere?
Of denk je qua lichaam nog wel wat gezonder te kunnen leven en dan ook wat af te vallen?
Welke scenes maak jij tot een succes?

CATREAL.COM streeft naar het creëren van transformationele relaties, d.w.z. verbindingen maken waar alle betrokkenen van groeien, door gevoed worden en als betekenisvol ervaren. Daarvoor is het van belang eerst jezelf ook te (leren) kennen. In welke scenes scoor jij lager dan een 6 en wil je nog (gaan) groeien?

CATREAL.COM is een connected company en leeft daarom met je mee. We willen jou graag ondersteunen in het bereiken van jouw doelen. Door te inspireren, te motiveren maar ook door te confronteren. Steeds met vanuit het oogpunt jou te laten groeien (privé en/of zakelijk). Daar groeien wij, Erik en Nick van CATREAL.COM, ook erg van.

Aan de hand van S.C.R.I.P.T.® kun jij jouw droom, doel, visie waarmaken!


 

Waarom games werken

Hou je van spelletjes? Leer jij door ervaren?

Nederland is één van de koplopers op het gebied van serious gaming. Bij continuïteitsplanning wordt hier ook gebruik van gemaakt. Met name om te testen of de bedachte maatregelen ook werkelijk (kunnen/zullen) werken. Maar het is ook fun!

Het is maar een spelletje!

Er zitten belangrijke aspecten aan het ‘fenomeen’ spel, namelijk het is meestal ongedwongen, vaak afgebakend, plezierig en het laat je ervaren. Men kan erin opgaan en zich er aan overgeven. Het met elkaar spelen zorgt in een groep voor een band, het maakt ons creatief, het prikkelt onze fantasie en zorgt voor drang om te vernieuwen. Dit staat allemaal in het boek ‘Gaming, organisatieverandering met spelsituaties’, onder andere geschreven door Léon de Caluwé.

Try-out

Zoals eerder gememoreerd, binnen continuïteitsplanning wordt ook geoefend. Dit gebeurt meestal aan de hand van een scenario of script. Bijvoorbeeld er wordt een calamiteit geschetst en het is aan de deelnemers om hun reacties daarop te bepalen. Immers de reactie op een gebeurtenis bepaalt het resultaat. Doordat de deelnemers geconfronteerd worden met een voor hen onbekende situatie, kunnen ze hiermee in een veilige omgeving oefenen. Waar nodig passen zij dan hun reactie aan om de impact (van de gevolgen van hun actie) bijvoorbeeld te verminderen. Door middel van een try-out (oefening) krijgt men inzichten in en over het functioneren in de crisis van het team. Net als in de film of in het theater. Hierin speelt men de scene of acte ook meerdere malen alvorens men klaar is voor de grote première.

Game: Disaster, a day of crisis

De term serious gaming bestaat al lang en in Amerika hebben ze allerlei spellen hiervoor ontwikkeld. Zelfs voor de WII. Hieronder zie je een fragment van ‘Disaster, a day of crisis‘ (boven de 16 jaar en met schietscenes). Je kunt hier je bedrijfshulpverleningskills opfrissen, maar ook brandjes blussen. Tevens moet je omgaan met de gevolgen van een tsunami. Het console is je gereedschap om te redden. Het lijkt wellicht wat overdone, maar het serieuze en aangename worden hier met elkaar verbonden.

Leren door spelen

Leren door spelen maakt dat je meer onthoudt. Ik hou van ervarend leren en de huidige tijd met computers en app’s maakt dat ook steeds meer mogelijk.


 

Wat is het probleem?

PROBLEEM – Herken je als ondernemer dat je pas succesvol kunt zijn als je een probleem weet op te lossen voor een klant? Hoe sneller je het probleem (vakkundig) voor de klant oplost, hoe meer geld je daarvoor kunt vragen.

Wat nu als je als ondernemer een dienst aanbiedt die niet direct het probleem oplost, maar deze voorkomt of kan voorkomen? Dan staat de klant daar niet direct voor open, tenzij het niets of nauwelijks iets kost. Of toch wel?

Een voorbeeld: veel zzp’ers of zelfstandig professionals werken hard en maken vele uren. Daarmee kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien en werken ze aan hun expertstatus. Dan gaan ze (coaches en trainers) op een keer op zondag lekker sporten en van het ene op het andere moment breken ze door een abrupte actie hun been. Enfin, zeker zes weken uit de running….

Omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremie (mooi woord voor galgje) te hoog is, hebben ze die niet afgesloten. Ze krijgen zo gedurende die periode geen inkomsten. Ja, natuurlijk is een deel vanuit thuis te doen. Echter het leeuwendeel dient (als coach/ trainer) op locatie plaats te vinden. Dat brengt immers het geld in het laadje. ‘Had ik maar’, hoor je dan die ondernemer verzuchten. Veel zp’ers hebben geen financiële of geen grote financiële buffer om deze klap op te vangen. Is dat een risico dat bij het ondernemen hoort? Tot hoever ga je dan in het nemen van risico’s?

OPLOSSING – Continuïteitsplanning geeft daarin inzicht. Het geeft de mogelijkheid om als zich een continuïteitsprobleem (risico) voordoet dit adequaat het hoofd te bieden. Een voorwaarde is wel dat je, voordat het probleem zich voordoet, er over nagedacht hebt oftewel een scenario hebt gemaakt. Wat als….?

Dus als we teruggaan naar het voorbeeld. Wat kun je doen om de financiële impact van de uitval te verkleinen? Zorg dat één van je eerdere trainingen is opgenomen. Stel deze dan vervolgens via mail of een via en abonnementensite (tegen een vergoeding) beschikbaar. Deze mogelijkheid kan je ook nog eens passief inkomen opleveren, doordat je het ook aan anderen dan de getroffen cursisten kunt aanbieden.

Je kunt ook afspraken maken met een concullega dat hij of zij de training overneemt en jullie daarin een financiële verdeling overeenkomen. Dit geeft naar de klant toe een teken van professionaliteit, toch?

Legio oplossingen voor legio problemen (ICT, personeel, techniek, etc.). Bedenk dat een calamiteit pas een ramp wordt, als je niet voorbereid bent. Maak voordat het een probleem wordt een strijdplan hoe, wat en wanneer te gaan acteren in geval dat een relevant scenario zich voordoet.

Ondernemers zijn inventief en flexibel. Ze vinden in problemen hun uitdaging. Echter vindt jouw klant dat ook? Die willen toch geen problemen, maar toch ten alle tijde oplossingen?


 

Plots gebeurde het!

Storytelling

STORYTELLING – Is een machtig instrument om jouw boodschap over te brengen. Door daarbij ook gebruik te maken van beelden zorg je ervoor dat de toehoorders en/of lezers worden meegenomen in een verhaal. Jouw verhaal. Het wordt echt, ze kunnen het voor zich zien, gaan er over nadenken…

Met zo’n verhaal kunnen mensen in actie worden gebracht. Dit doe ik ook wanneer ik een scenario schrijf voor een crisisoefening. Met name het ‘wat als-scenario’ (What-if) komt daarin naar voren. Dit scenario moet zo worden geschreven dat de deelnemers aan de oefening zich erin kunnen herkennen en zich er zo bij betrokken voelen.

Hierbij put ik verhaallijnen uit waar gebeurd onheil in relatie tot organisaties vooral binnen Nederland. Vaak hoef ik daar niet lang naar te zoeken: Vodafone (brand, uitval stroom), staking schoonmakers (uitval leverancier van schoonmaakdiensten), Post NL (door reorganisatie leverantie-afspraken niet meer na kunnen komen), de zorg (gebrek aan menskracht), enzovoort, enzovoort. En als ik dan een script heb geschreven, dan blijkt de praktijk soms nog erger uit te pakken dan beschreven.

Een voorbeeld: voor een zorginstelling creëerde ik het gegeven dat de liften voor langere tijd uit zouden vallen als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. In zo’n werkomgeving is dat erg lastig, omdat er veel met bedden gereden moet worden naar de diverse verdiepingen in het gebouw. Het kost zo veel inspanning om de patiënten te verplaatsen, zowel in tijd als in mankracht. Van de instelling kreeg ik terug dat dát niet zou kunnen gebeuren! Alles was immers goed geregeld in huis én met de leverancier.
Ik kwam drie dagen later in de zorginstelling en wat was er gebeurd? Precies, ALLE liften lagen er voor langere tijd uit!

Crisisoefeningen gaan altijd over zaken die niet of minder goed voor te stellen zijn. Gelukkig maar, want we willen zo min mogelijk crisis. Toch? Alhoewel… aan ontwikkeling gaat vaak een crisis vooraf. Iets wat je eerst niet zag, zie je (logischerwijs)na bijvoorbeeld een crisis/calamiteit wel. Nu hoeven we natuurlijk niet alle crises zelf mee te maken, maar we kunnen er wel van leren.
Daarom kijk ik veel disastermovies of twitter ik over calamiteiten. Wat hebben ze gedaan om uit de crisis te komen? Dat kan alleen maar veerkracht opleveren. Gebleken is dat organisaties die eerder hebben nagedacht hebben over bijvoorbeeld continuïteitscenario’s dat die een overlevingspercentage hebben van 80%. Ook particulieren kunnen hun zelfredzaamheid vergroten door hier al over na te denken en dit niet aan andere partijen, zoals de overheid over te laten.


 

10 tips om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen

 Denk er over na vóór dat een ramp je treft!

1.       Kijk naar je (bedrijfs) kritische processen (waarde-creërend);

2.       Hoe lang kun je zonder dit proces (maximaal toelaatbare uitvalsduur);

3.       Wat voor middelen heb je nodig om op een door jou bepaald niveau te kunnen doordraaien:

·         Mensen/ kennis;

·         Nutsvoorzieningen;

·         Producten en/of diensten van andere leveranciers;

·         Vervoer (auto);

·         Etc;

4.       Kun je deze producten ook (direct) krijgen als je ze nodig hebt? Kortom bepaal van wie je afhankelijk bent en kijk of je door middel van een contract, SLA of afspraak deze bij nood kunt krijgen. Maak je niet afhankelijk van één leverancier;

5.       Met wie moet je communiceren als de ramp je treft:

·         Klanten;

·         Partners;

·         Verzekeringsmaatschappij;

·         Leveranciers;

·         Stakeholders;

6.      Ga een samenwerkingsverband aan met mensen die je in geval van discontinuïteit kunnen ondersteunen.  Inventariseer in ieder geval je relaties en bepaal wie en wanneer je deze nodig kunt hebben bij een ramp;

7.       Zorg dat je alle informatie beschikbaar hebt, als het nodig hebt (maximaal toelaatbaar dataverlies). Maak kopieën van (digitale) data en bewaar deze op een veilige en in moeilijke omstandigheden bereikbare plaats.

8.       Bedenk wat je gaat doen als je door een ramp getroffen wordt (scenario: wateroverlast, brand, uitval nutsvoorziening). Welke acties neem je?

9.       Doe eens gek en oefen het eens…..

10.   Zet de puntjes op de ï en update dit plan minimaal eens per jaar……

Kortom: doe een gevolgenanalyse, neem maatregelen en handel ernaar.

·         Werkplek;

·         ICT (telefoon, laptop);

Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus

Deze quote komt uit het boek Yes, een crisis van Marc Lammers (voormalig dameshockeycoach). Menigeen zou het boek vanwege de titel links laten liggen, maar op inhoud spreekt het erg aan. Er wordt een parallel getrokken tussen het dameshockeyteam en organisaties (met name bedrijven). Het team maakt een crisis door na het ‘verlies’ van het goud in 2004. Hoe ze in Beijing uiteindelijk Olympisch kampioen werden in 2008, wordt pakkend in het boek beschreven. Ze hadden een afwijkend, maar goed onderbouwd, plan en zo overwonnen ze de crisis en hun concurrenten.

In China (hoe toepasselijk) bestaat het woord crisis uit twee tekens. Het eerste teken staat voor het begrip gevaar en het tweede voor kans. In zijn boek beschrijft hij een aantal kansen. Hieronder staan er tien opgesomd. Tevens wordt uitgelegd wat er mee wordt bedoeld en wordt er een link gelegd met continuïteitsplanning.

Kans 1: Koester de rust van een crisis

Organisaties die tijdens een crisis minder werk hebben, zouden eigenlijk blij moeten zijn. Ze krijgen nu de tijd zichzelf beter te maken.

Wat zijn nu de kritische processen en moeten doorgaan om de organisatie te laten voortbestaan? Wie heeft de kritische kennis en kunde om deze vervolgens over te kunnen dragen.

Kans 2: Wijk af van je normale pad

Een crisis vergt nieuwe inzichten. Die krijg je niet in oude omstandigheden.

Bepaal welke scenario’s jouw organisatie kunnen raken en bedenk hoe de veerkracht van jouw organisatie gegarandeerd wordt. Zorg niet alleen voor financiële flexibiliteit.

Kans 3: Focus op het proces, niet op het resultaat

Zorg dat het proces klopt. Dan volgt het resultaat vanzelf.

Weet wat er binnen je organisatie gebeurt en stel waar nodig regelmatig bij. Continuïteitsplanning is ook een proces en heeft voor ogen de veerkracht van de organisatie na een crisis of calamiteit te behouden.

Kans 4: Zet je prestatie af tegen de concurrentie

Als je het minder slecht doet dan je concurrent tijdens de crisis, dan is de crisis al een stuk overzichtelijker.

Continuïteitsplanning hoeft niet veel geld te kosten en kan zelfs geld opleveren. Voorbeeld: ABN-AMRO kantoor in USA werd door brand getroffen. Na drie weken was men weer up and running en dat leverde nieuwe klanten op. Het kantoor had hiermee een (meer) betrouwbaar en solide imago opgebouwd.

Kans 5: Blijf vernieuwen, zoek het niet dichtbij

Vernieuwen kost geen energie, geen geld. Geld volgt goede ideeën, niet andersom.

Continuïteitsplanning kan aanzetten tot vernieuwing. Door het bepalen van de kritische processen(afhankelijkheden) komt men tot nieuwe inzichten. Voorbeeld: samenwerking met een organisatie uit een andere branche (Philips en DE).

Kans 6: 50 x 2 procent is ook 100%

Lijst van vijftig punten, die ieder voor twee procent verbetering van het proces kunnen zorgen.

Hoe kun je de veerkracht van een organisatie verbeteren? Beetje bij beetje, maar wel planmatig.

Kans 7: Meet wat je weten wilt

In een crisis moet je je niet neerleggen bij een gebrek aan informatie. Doe het wetenschappelijk verantwoord.

In een continuïteitsplan neem je alle relevante informatie (binnen en buiten de organisatie) op die relevant kan zijn bij het optreden van een crisis of een calamiteit (kritische processen, benodigde middelen, gegevens crisisteam, actiepatronen). Maak deze ook ten alle tijden beschikbaar.

Kans 8: Gun mensen inspraak

Betrokkenheid geeft motivatie en medeverantwoordelijkheid, inspraak kan leiden tot nieuwe inzichten of oplossingen voor de crisis. Stel wel een grens aan inspraak.

Laat de mensen meedenken in de continuïteitsmaatregelen. Zij kennen de werkvloer het beste en kunnen aangeven wat belangrijk is voor de organisatie om te behouden tijdens en na een crisis en/of calamiteit.

Kans 9: Laat je coachen als coach

Anderen kunnen je overzicht bieden.

Tijdens een crisis wordt meestal een crisisteam geïnstalleerd. Zij hebben ondersteuning (adviseurs en experts) nodig om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.

Kans 10: Bepaal waar je zit in de crisis

Check dat regelmatig, want dan weet je ook wat je moet doen om er uit te komen.

Zit je in de chaos-, consolidatie of nazorgfase? Neem de benodigde acties daarbij op in je plan.

Continuïteitsplanning laat je niet alleen nadenken over het voorkomen, verminderen en/of accepteren van risico’s. Het verbetert ook de processen binnen jouw organisatie. Door deze onder de loep te nemen en maatregelen waar nodig te nemen, zal de veerkracht van jouw organisatie (ZZP, MKB, overheden, non-profit en profit) gegarandeerd toenemen.
Zorg voor een (gedegen, creatief, innovatief, gedurfd, eigen) plan en je wordt geheid een winnaar!


 

25 Veiligheids-/continuïteitstips op vakantie

Tips met name handig voor autovakanties……

 

Het is weer zover. Vele gezinnen gaan op (zomer) vakantie en ondernemen de reis naar bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Italië. Meestal wordt de auto volgeladen en gaat men midden in de nacht op pad om zo filevrij en daarmee zo snel mogelijk op de vakantie bestemming te komen.

 

Heerlijk van je vakantie genieten en om deze zo zorgeloos te laten verlopen hierbij 25 veiligheids- en continuïteitstips….. (ook handig voor vóór en na de vakantie).

 

 1. Neem een oplader mee op zonne-energie. Zo kun je je mobiel en mp3-speler snel opladen;
 2. Je kunt de sigarettenaansteker in de auto gebruiken als oplader voor allerlei apparaten. Al voor €60 is er een model, waarmee je je laptop/ netbook, fototoestel, videocamera, koelbox en de bij 1 genoemde zaken kunt opladen;
 3. Neem meerdere (micro)sd-cards van bijvoorbeeld 2 of 4 GB mee voor in je fotocamera mee. Wellicht zijn er wel van 8 GB, maar wanneer je meer kaartjes gebruikt, dan spreid je het risico (diefstal, vermissing, vernieling of oververhitting). Als je je laptop mee hebt, kopieer ze dan daarheen. Zo creëer je snel een back-up;
 4. Laptop/netbook:
  Koop een extra batterij (en laad deze op): voor als je niet snel even kan opladen;
  Neem een externe harde schijf mee die via usb stroom krijgt van laptop. Kopieer je gemaakte foto’s op deze schijf. Beter op twee plaatsen opgeslagen dan helemaal niet;
  Maak voordat je op vakantie gaat nog een back-up van je thuispc/ laptop (op externe harde schijf of on-line back-up). Leg deze op een locatie anders dan thuis;
 5. Maak foto’s van de mee te nemen waardevolle spullen (met serie-nummers, etc.), voordat je 4c hebt uitgevoerd. Altijd handig voor verzekeringen, voor het geval dat.
 6. Lijst relevante telefoonnummers op papier zetten (naast die nummers in telefoon). Voor als je niet bij de nummers op je telefoon kunt……;
 7. Zet ICE (In Case of Emergency) in telefoon met +31 (0) …… Het nummer waarop je naasten te bereiken zijn door bijvoorbeeld hulpdiensten in geval van nood;
 8. Koop een autokluis (voor waardevolle spullen), leg je laptop aan ketting om een vaste paal… in je tent of caravan;
 9. Check of EHBO-doos niet out of date is…..;
 10. Neem de  verzekeringsgegevens en -nummers mee: ziektekostenverzekering, reisverzekering, paspoort-nummers, telefoonnummers voor melden voor verlies betaalpasssen, telefoon, etc.;
 11. Een knijpkat voor licht, een wereldontvanger voor informatie en een thermometer voor het bepalen de hitte of de kou;
 12. Verpak een set  lucifers en doosje in plastic (vochtvrij) en neem lege jerrycan mee (benzine);
 13. Geef kleine kinderen een ID-plaatje om nek (zoals in leger) of om pols. Ze zijn zo uit je zicht vertrokken……;
 14. Koop een waterzuiveraar als je niet snel aan schoon water kunt komen. Zorg in ieder geval altijd voor een goede watervoorraad (zie 12). Zeker in warme landen;
 15. Relevante reservesleutels (laten bijmaken en) meenemen. Zoveel mensen moeten worden gered door de buitenlandse wegenwacht in weer in hun auto te komen;
 16. Social networks:
  Twitter: via Tweetdeck* kun je tweets inplannen. Handig, want zo blijf je in het zicht van je volgers en kan toch lekker afkicken;
  Linked In: via #in kun je de geplande tweets* op je statusline in Linked In zetten. Ook nu zien je relaties dat je actief bent. Wanneer je tijd hebt, dan update je je groepen;
  Facebook: via #fb kun je de geplande tweets* op je statusline in Linked In zetten. Ook nu zien je relaties dat je hierop actief blijft.
 17. Koop in je vakantieland een prepaid telefoonkaartje en SMS en telefoneer alleen daar mee. De Smartphones zorgen met internet vaak voor hoge kosten, mede omdat het onderhuids zoekt naar updates. De te betalen MB’s lopen dan snel op….;
 18. Verander in navigatiesysteem je huisadres. Indien dieven het apparaat aanzetten, dan zien ze gelijk waar je woont. Programmeer daarom een dichtstbijzijnde straat in zonder huisnummer;
 19. Laat het huis ‘bewoond’ achter bijvoorbeeld kopjes op tafel, licht op gezette tijden (na 22.30u) en natuurlijk je huisdier(en) laten verzorgen;
 20. Reservebril/-lenzen meenemen. Rijdt zoveel makkelijker;
 21. Noodvoorraad drop, voor onderweg 😉 Houdt ook je vocht vast;
 22. Laat nooit kinderen en huisdieren in (warme) auto alleen achter!!
 23. Neem alleen relevante passen mee en laat de bonuskaart, NS-kaart, etc.. Zijn alleen maar te verliezen;
 24. Zet je afwezigheidassistent aan en laat weten wanneer je weer beschikbaar bent. Geef ook  aan dat hun mail niet zal worden gelezen binnen die periode;
 25. Zet je voicemail/ antwoordapparatuur uit als je deze toch niet in deze periode gaat afluisteren. Bellers raken verward: ‘Wanneer belt hij/zij eens terug…..

Dit waren de tips en daarom nu een veilige en continu heerlijke vakantie toegewenst.

 


 

De voorbereiders zijn de echte helden!

Iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen. Desondanks worden inititatieven om dingen te voorkomen niet of nauwelijks beloond. Je hoort nu spotjes op de radio in het kader van de Denk vooruit-campagne, met de gelijknamige site, waarbij de burger wordt opgeroepen zich voor te bereiden op noodsituaties/ rampen (www.crisis.nl). In mijn vriendenkring vraag ik wel eens rond of ze de site kennen en dan zie ik grote vraagtekens in hun ogen.

De evaluatie van Zwarte Koninginnedag 2009 is net naar buiten gebracht en dan blijkt dat men (over voorbereiding gesproken), niet over het scenario heeft nagedacht dat een auto op de koninklijke stoet zou kunnen inrijden. We mogen van geluk spreken dat de auto niet was volgeladen met explosieven! Heb ik een morbide kijk op de zaak? Misschien, maar toen ik live zat te kijken naar de (nog zorgeloze) viering, viel me al op dat de koningin, prins Willem-Alexander en prinses Margriet aan de dezelfde kant achter elkaar zaten in de bus. Ik zei nog tegen mijn man: ´Als er nu iemand op de bus inrijdt (nog zonder direct aan kwade bedoelingen te denken), dan worden ze alle drie geraakt en dan heb je een continuïteitsprobleem binnen het koningshuis´. Nu zijn er zat prinsen en prinsessen om het eventuele gat op te vullen, maar we zijn nu juist zo blij met wat we hebben.

Had dit risico niet ingeschat kunnen worden? Het antwoord van onder andere de minister van Binnenlandse Zaken is dat we meer  aan onwaarschijnlijke scenario’s gaan denken. Misschien is het dan zinvol om het boek ´De Zwarte Zwaan´van Nassim Nicholas Taleb te gaan lezen. Hij verhaalt op een confronterende wijze over de impact van het hoogst waarschijnlijke. Een Zwarte Zwaan is een gebeurtenis met de volgende 3 kenmerken:

 • een totaal onverwachte gebeurtenis, een uitschieter die buiten de normale gang van zaken valt omdat er in de tijd daarvoor geen duidelijke aanwijzingen waren dat zoiets kon gebeuren;
 • een gebeurtenis met zeer grote gevolgen;
 • de mens zit zo in elkaar dat we naderhand, ondanks dat het een totaal onverwachte gebeurtenis is, verklaringen voor bedenken die de gebeurtenis begrijpelijk en voorspelbaar maken.

Je ziet dat nu dus ook met de gebeurtenis op Koninginnedag 2009 gebeuren. Hadden we, moesten we, konden we… In mijn beleving had deze gebeurtenis niet de impact hoeven krijgen die het heeft gekregen. Gelukkig waren er vele redders nabij en deze mogen we zeker als helden bestempelen. Maar ik wil ook eens een lans breken voor de voorbereiders, planners bij grote evenementen, organisaties, e.d. Zij besparen de maatschappij (vaak) een hoop (financiële) ellende, ze proberen de mensen voor te bereiden op onheil of risico’s. Maar mensen vinden dat niet sexy, zeg maar gerust saai. Toch vind ik hen echt helden en ga vooral zo door!

Wie moet er worden beloond: de centrale bankier die een recessie voorkomt of degene die aantreedt om de fouten van zijn voorgangers te ‘corrigeren’ en toevallig in functie is tijdens een periode van economisch herstel? Wie is nuttiger: de politicus die een oorlog voorkomt of degene die er een begint (en het geluk heeft die te winnen)? (aldus Nassim Nicholas Taleb).